اخذ نوبتنوبت ویزیت فقط برای همان روز معتبر است. از ویزیت کودکان (افراد کمتر از ۱۶ سال) معذورم.- ویزیت آنها توسط روماتولوژیست کودکان انجام خواهد گردید. لطفا قبل از ساعت 9 صبح برای تایید زمان ویزیت با تلفن مطب تماس گرفته و یا مراجعه حضوری داشته باشید. زمان ویزیت بسته به توان اینجانب و سهولت و سختی بیماران مراجعه کننده متفاوت خواهد بود. لذا ساعت ویزیت اعلام شده تقریبی است. لطفا صبور باشید. اعتبار نوبت گرفته شده تا ساعت 5 عصر است. تاخیر در مراجعه برای ویزیت الزام آور نیست. دکتر محمدرضا شکیبی
مطب امروز تعطیل است.