اخذ نوبتنوبت ویزیت فقط برای همان روز معتبر است. از ویزیت کودکان (افراد کمتر از ۱۶ سال) معذورم.- ویزیت آنها توسط روماتولوژیست کودکان انجام خواهد گردید. لطفا قبل از ساعت 9 صبح برای تایید زمان ویزیت با تلفن مطب تماس گرفته و یا مراجعه حضوری داشته باشید. زمان ویزیت بسته به توان اینجانب و سهولت و سختی بیماران مراجعه کننده متفاوت خواهد بود. لذا ساعت ویزیت اعلام شده تقریبی است. لطفا صبور باشید. اعتبار نوبت گرفته شده تا ساعت 11 صبح است. تاخیر در مراجعه برای ویزیت الزام آور نیست. دکتر محمدرضا شکیبی
نوبت دهی مطب از ساعت 9:30 تا 12 است.