لیست مقالات وبسایت

کمردرد چیست؟

کمردرد عارضه شایعی است که همه با آن آشنائی دارند .کمردرد ممکن است بصورت درد مبهم وخفیف ودائمی بوده و یا درد شدید و ناگهانی باشد . تخمین زده میشود که بزرگسالان تا  % ۸۴درد کمر رادر طی زندگی خود تجربه میکنند، بطوری که توانائی ایستادن و حرکت را هم از بین ببرد...

تاریخ انتشار: 1397/09/12

دانلود فایل

استفاده از ورزش در درمان

این نوشته توسط انجمن روماتولوژی ایران برای اطلاع رسانی به بیماران و افراد علاقمند دیگر ، به زبان فارسی تهیه شده است . پس از بررسی منابع مختلف ومعتبر علمی در مورد آموزش بیماران روماتیسمی ، سعی شده است که آخرین اطلاعات به زبانی ساده در دسترس خوانندگان قرار گیرد...

تاریخ انتشار: 1397/09/05

دانلود فایل